ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลไทยชนะศึก สมัยสามัญ ประจำปี 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 57
 


 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 วัน่ที่ 15 ก.พ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 66
 
 
     


 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ไทยชนะศึก สมัยสามัญสมัยแรก ปี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 78
 


 
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 79
 
 
     


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ต.ค.61 [ 19 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 91
 


 
ประกาศ เรียกประชุมสภาอบต.ไทยชนะศึก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 92
 
  (1)     2