ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองการศึกษาฯ   28 มี.ค. 2562 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม   18 ก.พ. 2562 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหายานพาหนะสำหรับ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   18 ก.พ. 2562 38
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 2562   18 ก.พ. 2562 33
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานถังขยะแยกประเภท จำนวน 5 ชุด   18 ก.พ. 2562 33
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บต 6639 สุโขทัย   8 ก.พ. 2562 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางวัฒนา ตรีพุฒิ หมู่ที่ 3   8 ก.พ. 2562 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า   8 ก.พ. 2562 40
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายปั่น ปันต๊ะวงค์ หมู่ที่ 3   8 ก.พ. 2562 39
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูและวางท่อระบายน้ำ ซอย 5 เทวานิมิต หมู่ที่ 10   8 ก.พ. 2562 37
  (1)     2      3